පිටුව

Monday, January 8, 2018

අලුත් කතාව පටන් ගත්තා - කියන්නම් අහනවද?

අහන්න කැමති හැමෝටම,


මට මේ දැන් ආවා " අපි ආදරේ කරන අය අපිට ආදරේ කරන්න ඕනෙමද?" කියල ගහපු message එකක්. ඔව් එහෙම ඕනේ නෑ.ඒත් අපි හිතන්නෙ එහෙම වෙන්න ඕනෙ කියලා. හැබැයි එහෙම උණේ නෑ කියලා කවුරුවත් කාටවත් දොස් කියන්න ඕනෙදමට නම් හිතෙන්නේ හැමදෙයක්ම වෙන්නේ මොකක් හරි  හේතුවක් නිසා කියලා.

තනියම ඉපදුනු මගේ ජීවිතය පිරෙව්වේ බලාපොරොත්තුයිගිටාර් එකයි. මම හිතනවා මගේ කතාවට පුංචි හරි සම්බන්දයක් හැමෝම ගාව තියනවා කියලා. අන්න ඒකයි මම මේක මෙහෙම පටන් ගන්න හිතුවේ.  අහන් ඉන්න කැමති නම්. Link එක Click කරන්න. ඊට පස්සෙ Follow කරන්න

මගෙ නම සරිත්........

0 comments:

Post a Comment